ČESKÁ SPOLEČNOST ELEKTRONIKŮ | HIFIKLUB KLATOVY

ČESKÁ SPOLEČNOST ELEKTRONIKŮ

Nabídka

Texty - pravý sloupec

Hifiklub Klatovy se na veřejnosti prezentuje uváděním programů ve své klubovně každoročně od října do května v počtu osmi až dvanácti akcí měsíčně. V předsálí klubovny byla zřízena malá galerie k vystavování obrazových dokumentů jako doplněk některých klubových pořadů a s nabídkou zájemcům o uspořádání samostatných výstavek na různá témata: od uměleckých k populárně naučným, včetně jejich uvádění v klubové propagaci. Ve spolupráci s klatovským Městským kulturním střediskem klub příležitostně pořádá i výstavy s klubovou tématikou v galerii „A“ klatovského Kulturního domu.

Hifiklub spolupracuje v Klatovech s místní pobočkou České křesťanské akademie, Klubem přátel historie, Sokolem, místními školami a individuálně poskytuje prostor také amatérům i profesionálům k prezentaci vlastní tvorby a zájmů (hudba živá i reprodukovaná, literatura, výtvarné umění, cestopisy, popularizace vědy a techniky a jiné). Klub je otevřen ke spolupráci i s dalšími organizacemi a jednotlivci.

Na celostátní úrovni klub spolupracuje s Českým rozhlasem, pedagogy vysokých škol, nadacemi, muzei a s využitím grantových finančních prostředků také s profesionálními umělci.

Členy Hifiklubu Klatovy ČSE se mohou stát občané starší 18 let, ale i osoby mladší, ty ovšem s písemným souhlasem rodičů, zajímající se o tvorbu pořadů, obsluhu technických zařízení, propagační a pořadatelskou službu. Zájemci o výpočetní techniku mají možnost se v tomto oboru za výhodných podmínek dále vzdělávat prostřednictvím odborných kurzů pořádaných ústředím ČSE.

Hifiklub Klatovy je výběrovým sdružením a proto vedení klubu rozhodlo, že každý uchazeč o členství projde půlroční zkušební dobou a po jejím uplynutí členská schůze rozhodne o případném přijetí uchazeče.

27.03.17 , 19:HiFi klub Klatovy
V RYTMU SWINGU BUŠÍ SRDCE MÉ
Host večera MARTIN VAČKÁŘ, přední český japanolog z rodu slavných skladatelů, dědečka Václava (Vzpomínka na Zbiroh) a tatínka Dalibora C. (hudba k filmu Pyšná princezna) přiblíží mimo jiné osobnost svého dlouholetého přítele a spolupracovníka ONDŘEJE HAVELKY, uměleckého šéfa MELODY MAKERS a spoluautora stejnojmenné inscenace v Národním divadle na pozadí osudů „swingaře“ Jiřího Traxlera. A jako překvapení pro návštěvníky klubu AV dokumenty z archivu hosta.
POESIOMAT
na nádvoří jezuitské koleje
pod Černou věží čeká i na Vás
s nabídkou básní 19 autorů!
29.03.17 , 17:HiFi klub Klatovy
„NA CESTĚ DO STOCKHOLMU“
„NA CESTĚ DO STOCKHOLMU“ INFORMAČNÍ CENTRUM Milešovská 1 Praha 3 Prezentace unikátních dokumentů: Obrazová a zvuková koláž z pohřbu Jaroslava Seiferta s fotografiemi Jaroslava Krejčího. Audiovizuální portrét básníka. Básníkova vzpomínka a poselství ze soukromého archivu. Filmový dokument z předání Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi v roce 1984. Připravili Eva a Jan Kosovi. V závěru pořadu představení knihy "Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem" z produkce Hifiklubu.
POESIOMAT
na nádvoří jezuitské koleje
pod Černou věží čeká i na Vás
s nabídkou básní 19 autorů!
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ